top of page

Tjenester

IndPro kan levere alt fra enkle PLS-løsninger til omfattende fabrikksstyringer. Våre leveranser kan inkludere blant annet instrumentering, MCC, I/O-tavler, distribuerte I/O-system og dokumentasjon i tillegg til selve styresystemet. Styresystemet tilpasses hvert enkelt behov. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med PLS og en enkel SCADA eller HMI-skjerm, i andre tilfeller mer sofistikerte system med server/kient-arkitektur og evt. webserver.

Retrofit
IndPro har solid erfaring med å utføre retrofit-jobber på industrielle anlegg. Ofte er det mange vurderinger som må tas for at slike jobber skal bli en suksess – hva skal beholdes av gammelt utstyr, hva bør byttes ut, hvilken plattform skal man bygge styresystemet på og hvordan anlegget skal instrumenteres er bare noen beslutninger som må tas. Her bidrar vi gjerne med vår erfaring for å finne gode løsninger. Retrofit-jobber utføres typisk på anlegg hvor det er:

 • gamle styresystem som ikke lar seg eller er lite hensiktsmessig å oppgradere

 • anlegg hvor det er flere styresystem, kanskje på ulike plattformer, som derfor er vanskelig å drifte og          drive vedlikehold på

 • eksisterende anlegg med for lav automatiseringsgrad til å møte dagens effektivitets- og kostnadskrav

Nyanlegg
På nyanlegg kan vi levere og være med å sette i drift hele elektro- og automatiseringsanlegget. Vi innehar bred kompetanse på både HW, SW og prosess. På nyanlegg ønsker vi gjerne å komme inn i prosjektet så tidlig som mulig slik at vi kan bidra med valg av instrumentering og sikre en god helhetsløsning. Et anlegg som ikke er riktig eller tilstrekkelig instrumentert vil ofte føre til at automatiseringen ikke fungerer tilfredsstillende.

 

Service/driftstøtte
Vi ønsker ikke å være en ren leverandør, men også en service- og driftspartner. Vi kan bidra med blant annet:

 • feilsøking og feilretting

 • prosessoptimalisering/tuning av reguleringssløyfer

 • forbedringsarbeider

 • kalibrering

 • generelt servicearbeid

Kurs/opplæring

I forbindelse med idriftsettelse av våre leveranser inngår opplæring som en del av prosjektet. Dette kan inkludere opplæring av teknisk personell og operatører. Opplæring kan gis på både software, betjening av anlegget og instrumentering/HW, alt etter hva som er relevant for kunden.

IndPro kan også holde ulike kurs som kan tilpasses hver enkelt kunde. Aktuelle tema for kurs kan være:

 • avanserte metoder for inntuning av prosessanlegg

 • effektiv feilsøking på automatiseringsanlegg

 • kalibrering av vekter

Alle våre leveranser er åpne og kunden får full tilgang til kildekoden. Vårt motto er at kundene skal bruke IndPro fordi de vil, ikke fordi de må.

bottom of page